Värmdö Freestyle Mogul Team

Medicinskt Ansvarig

GEMENSKAP - GLÄDJE - SÄKER - UTVECKLING

Skadeförebyggande

I föreningen har vi sedan länge arbetat med skadeförebyggande övningar. Detta är en oerhört viktig del i träningen och finns med i varje pass vi utövar. Det finns en hel del statistik som visar att så länge man gör detta i ca tio minuter varje träning så hålls skadefrekvensen nere. Alla träningar eller tävlingar föregås av en gemensam uppvärmning.
Klubben har dokumenterade rutiner för olika typer av skador som eventuellt kan förekomma. 

 

Första Hjälpenväska

Alla våra tränare har fått en grundutbildning om akut omhändertagande både i backen samt i hallen och våra huvudtränare har även tillgång till en Första Hjälpenväska. Skulle det vara så att behov uppstår när vi är i väg på allt från ett läger till en enstaka träning, så finns det tillgång till det absolut nödvändigaste.

Medicinskt Ansvarig

På många av våra träningar, både utan skidor samt med skidor, finns vår medicinskt ansvariga tillgänglig, Ingrid Hammarlund Stenberg. Hon arbetar som sjukgymnast och hjälper till om det skulle vara så att det uppstår något akut behov. Om ditt barn har något bekymmer som du funderar över kan du även få råd gällande alla typer av muskel- och ledbesvär och hur man kan underlätta, rehaba och förebygga dem.

KONTAKTUPPGIFTER TILL MEDICINSKT ANSVARIG

Ingrid Hammarlund Stenberg

Mail: ingrid@godhalsa.com
Mobil: 070 – 483 14 20