Värmdö Freestyle Mogul Team

OM SPORTEN

GEMENSKAP - GLÄDJE - SÄKER - UTVECKLING

BACKEN

Puckelpist är en utförskidåkningsgren som består av en backe med pucklar och två hopp/kickar. Pucklarna, hoppen/kickarna och landningarna byggs lättast med en pistmaskin alternativt om man är flera åkare så kan man använda sig av ”morötter” och köra upp en egen puckel och bygga hoppen/kickarna för hand. Därefter ”slajdas” pucklarna för att få rätt form och lutning.

Puckelpist är en vinterolympisk gren sedan 1992. Puckelpiståkning består av en kombination av fart, teknik och hopp. På den maximalt 270 meter långa banan får det finnas hur många pucklar som helst med 3-3,5 meter mellanrum samt sammanlagt två hopp/kickar (4 olika spår som åkarna själv får välja mellan) ur vilken åkarna hoppar cirka 10-15 meter långa hopp.

Backen skall enligt gällande FIS-regler dvs Internationella Skidförbundet (franska: Fédération Internationale de Ski, FIS) sett uppifrån och ned, bestå av 10% puckel samt hopp med 16 m landning, 75% puckel samt hopp med 16 m landning och därefter 15% puckel. Hoppen får vara maximalt vara 0,6 meter höga från transition. Man tävlar både individuellt och i parallellt. Puckelpist är både en bedömningssport och en sport på tid. Poängen består av 20% tid, 20% hopp och 60% teknik.

DOMAREN HAR ORDET

Hoppen bedöms i poängskalan 0,1 – 10,0 och det sitter domare och bedömer hoppen. Varje hopp har en egen svårighetsgrad som man sedan multiplicerar med poängen för utförandet för hoppet.

Tekniken bedöms på pängskalan 0,1 – 20,0 poäng och i världscupsammanhang sitter det flera teknikdomare där det sämsta respektive bästa resultatet räknas bort. Sedan adderas poängen för att ge en total teknikpoäng.

Tidspoängen räknas ut via en formel beroende på hur lång backen är. Då får man ut en pace-tid och beroende på om man kör snabbare eller saktare får man en ökning varav max poäng är 20,0 och lägsta möjliga är 0,0. Pojkar ska åka på en ungefärlig hastighet på 10m/s och flickor på 8,5m/s.

Den maximala poängen man kan få är 100,0 men oftast så ligger man i världscupsammanhang på en vinnarpoäng på dryga 80 poäng.