Värmdö Freestyle Mogul Team

STYRDOKUMENT GÄLLANDE HJÄRNSKAKNING

GEMENSKAP - GLÄDJE - SÄKER - UTVECKLING

NÄR VI ÅKER PUCKEL I FÖRENINGEN

oavsett om det gäller träning eller i tävlingssammanhang, så ska åkaren vid minsta skalltrauma:

–      inte vara ensam utan vara med någon vuxen hela tiden i minst 30 min efter fall.
–      vara stilla under närmaste 30 min och utan symptom dvs ingen skidåkning direkt efter skalltrauma, i samråd med vårdnadshavare.

Exempel på symptom kan vara huvudvärk, illamående, kräkningar, påtagligt trötthetskänsla/sömnighet, minnespåverkan, förvirring, ljud-ljuskänslighet, koncentrationssvårigheter, känsla av att det susar i huvudet eller yrsel. Observera att dessa symptom kan uppkomma flera timmar efter skada. Om du är osäker på om ditt barn behöver vård, ring Sjukvårdsupplysningen på 1177.

OM DET ÄR BRÅTTOM

Ring genast 112 om något av följande stämmer:

– någon har slagit i huvudet och är avsvimmad längre än en minut.
– om den som har slagit i huvudet har kramper.

Kontakta sjukvården om ditt barn har symptom i mer än 8-12 veckor efter skadetillfället.

VAD KAN MAN GÖRA SJÄLV FÖR ATT HJÄLPA SITT BARN

Det finns ingen särskild behandling efter en hjärnskakning utom att vila så att hjärnan kan återhämta sig. Barnet ska inte träna förrän det känner sig helt bra igen. Undvik långa stunder med sådant som kräver mycket koncentration. Det gäller till exempel att titta på tv, spela dataspel, mobilanvändande men även stress och annat som kan ge huvudvärk samt illamående.

HJÄLMAR

I Värmdö Freestyle MT är det obligatoriskt med hjälm vilket gäller både vid träning samt tävling. Hjälmar som rekommenderas för aktuell säsong, följer direktiven som Folksam gjort gällande sina hjälmtester och som SSF, Svenska Skidförbundet har avtal med. Säsongen 2019-20 testades 14 hjälmar varav endast 3 godkändes. Sju av hjälmarna har MIPS. De tre hjälmar som fick bäst resultat hade alla MIPS.

Hjälmar utrustade med MIPS (Multi-directional Impact Protection System) finns till för att minska huvudets rotation vid ett slag. Rotationsvåld orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för. Skyddet bygger på ett extra skal med låg friktion på insidan av hjälmen som därför kan glida på hjälmens insida. Många åkare inom puckel använder en så kallad friåkningshjälm. Enligt Svenska Skidförbundet Freestyle Nationella Tävlingsregler 2006 så gäller endast hjälmtvång, se 5e Sektion – Puckel regel 5300.2.
 

Vi inom föreningen vill dock gärna rekommendera att när du köper en ny skidhjälm, ska den ha MIPS och vara CE-märkt, det är grundregeln. Hjälmar delas in i olika kategorier och märkningen bör vara EN 1077 som är en robustare hjälm än kategori EN 1078 som är mer för enklare lek, enligt Alpingaraget, Stockholm.

Om hjälmen varit utsatt för yttre våld – köp alltid en ny!

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Föreningen arbetar sedan länge med skadeförebyggande träning ur ett puckelperspektiv och numer ingår även stabiliseringsträning av nack- och halsmuskulatur för att åkaren ska ha så goda förutsättningar som möjligt att hålla upp huvudet vid ett eventuellt fall.