Värmdö Freestyle Mogul Team

STUP & DOMARUTBILDNINGAR

GEMENSKAP - GLÄDJE - SÄKER - UTVECKLING

Svensk Tränarutbildning Puckel – STUP

Svensk puckel andas en stark framtidstro och STUP-utbildningarna är en betydelsefull del i den utvecklingen. Det är en av många positiva aktiviteter som pågår parallellt för att både bygga en bredd där barn och ungdomar får upptäcka och utöva puckel på ett säkert och utvecklande sätt, tillsammans med att vi nu har ett mycket starkt landslag.

Hela utbildningen består av tre steg (STUP 1 – STUP 3). Varje steg innefattar en barmarksdel (2 dagar) och en snödel (3 dagar). För STUP 3 ingår också en vattenhoppsdel som påbörjades våren/sommaren 2020. Utbildningens innehåll bygger på fyra olika delar: ledarskap, träningslära, skidåkning och livsstil/hälsa. Tillsammans bildar de grund för ledaren att utvecklas som tränare och i sitt ledarskap. Genom tränarnas kunskap, reflektion, utveckling och praktiska arbete skapas en bra verksamhet för åkarna. Tanken är att varva de olika stegen utifrån behov. 

STUP 1 - 3

STUP 1 – Barmarksdel ger de viktiga grunderna i träningslära och ledarskap med inrikting mot skidåkning och puckel. Praktiska moment blandas med teoretiska pass. Syftet är att ge både förståelse och konkreta verktyg för att arbeta med fysisk utveckling av skidåkare med inriktning mot puckel och hur barmarksträningen kan planeras och genomföras på ett effektivt sätt.

STUP 1 –  Snödel består av tre dagar med skidåkning och ledarskap. Snödelen av STUP 1 syftar till att skapa förståelse för de rörelser som åkaren gör under skid- och puckelåkning och vilka krafter som påverkar åkaren. Man tar upp hur den kunskapen ligger till grund för rörelseanalysen och hur man utvecklar åkarnas tekniska förmåga via sitt ledarskap och val av metodik. Grunderna i skid- och puckelåkning behandlas. Praktiska moment blandas med teoretiska pass.

STUP 2 fördjupar kunskapen och diskussionerna med utgångspunkt från de områden som berördes under STUP 1. 

I det sista steget av tränarutbildningen, STUP 3, ingår skivstångsträning och träning med vikter, avancerad teknisk analys, bedömningsgrunder och coachning av åkare från FIS-ålder och uppåt. I alla tre stegen tar man även upp SkiEquality. 

DOMAR-UTBILDNINGAR

Det bedrivs grundläggande endagars domarutbildningar under ledning av bland annat Micael Johansson, en erfaren puckeldomare och också medlem i klubben. Det är en intensiv dag med studerande av regler samt bedömning av inspelade tävlingsåk från SM samt Världscupen. Där skapas det gott om utrymme för diskussioner och insikt om hur svårt det är att ta hänsyn till alla kriterier som definierar ett bra puckelåk. 

Precis som STUP-utbildningarna ska syfta till att stärka upp och utöka antalet ledare inom vår idrott så har förbundet också identifierat att vi även behöver utbilda fler domare.

SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

Förutom STUP och domarutbildningar så pågår det även utbildningar genom Svenska Gymnastikförbundet. På Lillsveds Idrottsfolkhögskola, Värmdö genomför Svenska Gymnastikförbundet bland annat Trupp Basic. Kursen innehåller många av de för- och grundövningar som vi vill använda på tumbling- och luftgolvet för att utveckla åkarnas akrobatiska förmåga.