Värmdö Freestyle Mogul Team

VÅR VÄRDEGRUND

GEMENSKAP - GLÄDJE - SÄKER - UTVECKLING

VÅR VÄRDEGRUND

En förenings värdegrund är något fundamentalt, det hela verksamheten vilar på. Att få vara tillsammans i ett sammanhang, att ha roligt och på ett säkert sätt kunna utvecklas i sin sport har blivit vår förenings ledord.

GEMENSKAP - vi gör det här tillsammans

Vi tror på att klubben fungerar som ett lag, där alla våra åkare, ledare och föräldrar trivs och gör det här tillsammans. Det är en viktig del av Värmdö Freestyle MT:s goda idrottsliga utvecklingsmiljö, där alla är lika viktiga och alla alltid får vara med.

GLÄDJE - vi gör det här för att det ska vara roligt

Vi tror på att det viktigaste för åkarnas utveckling är att det är roligt och att Värmdö Freestyle MT är en god idrottslig utvecklingsmiljö som stimulerar vilja och motivation och stärker passionen för skidåkning för åkare, ledare och föräldrar.

SÄKER - vi vill att varje åkare ska känna sig säker

Vi tror på en verksamhet som är säker för våra åkare. Då menar vi både ur skadesynpunkt men också att åkarna, ledarna och föräldrarna känner sig säkra tillsammans och säkra i sporten.

UTVECKLING - vi vill hitta utmaningar till alla på alla nivåer

Vi tror på allas förmåga att utvecklas utifrån deras egen utvecklingsnivå. Genom anpassade rörelseuppgifter och utmanande utvecklingsmiljöer, drivs både förmågan och viljan hos våra åkare och ledare men också för föräldrarna.

Vi välkomnar alla och var och en tränar och tävlar utifrån sin egen förmåga. Vi har inget resultatfokus och alla våra aktivas utveckling är lika viktig. Det speglar hela vår verksamhet och allt vi gör.

Att bli sedd….

Att få den hjälpen man behöver….

Att börja stå på egna ben….

Känslan när man lyckas….

MotoriskT Lärande

Hur vi väljer att kommunicera med våra åkare är inte en slump utan väl förankrat inom forskningsvärlden. En forskare som haft en stor påverkan över hur vi arbetar är PhD Gabriele Wulf. Hon arbetar med motoriskt lärande med idrottslig anknytning och studerar faktorer som påverkar förmågan att lära sig gällande rörelse, inkluderande olika uppmärksamhets- samt motivationsvariabler. 
Hennes forskning visar att man i mycket högre omfattning tar till sig information när den har ett yttre fokus istället för ett inre. Ett exempel på detta kan vara att istället för att säga ”håll i hop fötterna” så utrycker man sig genom att säga ”håll ihop pjäxorna”. Detta är bara ett exempel och det finns 200 artiklar samt flera böcker att läsa om hennes forskningsresultat.

Möjlighet till påverkan

En viktig del i vår verksamhet är att alla våra åkare ska kunna ha inflytande i det som händer och sker i föreningen, förutom i sin egen utveckling. Vi har under hösten 2020 gjort en ansökan till Allmänna Arvsfonden angående en aktivitetsanläggning i Lillsved med en skidramp/hopptorn, två nedgrävda trampoliner, parkour-område, puckelträningstrappa, crossfit samt stretch- & avslappningsområde. Det är ett stort projekt och här får ledarna betydelsefull feedback gällande allas önskemål om vad man bör tänka på och hur man bäst kan bygga och utveckla den.